theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,163

Có được làm tròn đơn giá trong exel ?

Phan Bảo Anh Phan Bảo Anh
 00  01  00

Em viết hóa đơn số lượng là 25 đơn giá là 8.500.000 cả thuế, khi chia đơn giá chưa thuế làm tròn được đơn giá là 7.727.273 *25 = thành tiền, nếu nhân máy tính thì 7.727.273*25= 193.181.825 nhưng em đặt tất cả trên exel thì 7.727.273*25= 193.181.818 và thuế là 19.318.182 tổng là 212.500.000 khớp với đơn giá sau thuế 8.500.000*25.

Nhưng khách hàng không đồng ý! Em hỏi em làm tròn theo excel thế sai hay đúng? Nếu đúng thì theo công văn nào quy định được phép làm tròn như thế?

img

 

4,163 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trịnh An Cơ Trịnh An Cơ
 00  00  01

Thế là đúng rồi bạn, về qui định làm tròn e đọc điều 17 nghị định 129/2004.

Mình cũng chia theo giống bạn đơn giá 18tr chia ngược trước thuế rồi nhân 98m2

img

3,910 xem 00 hữu ích trả lời –