theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 851

Có cộng thêm 22% tiền BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên thời vụ không?

Huỳnh Tùng Châu Huỳnh Tùng Châu
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Tạ Nhã Anh, Ngô Thủy Tâm Tạ Mỹ Nhi ... (tất cả)

Mức lương căn bản của công ty em là 3.317.000đ, bên em ký thời vụ 2.5 tháng cho nhân viên A vậy khi ký hợp đồng thời vụ với nhân viên A ngoài 3.317.000đ có cần cộng thêm 22% tiền bhxh, bhyt, bhtn cho nhân viên A không?. ếu có theo thông tư nào?

851 xem 05 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Đăng Khôi Bùi Đăng Khôi
 03  01  01

Hợp đồng thời vụ không thuộc trường hợp đóng bảo hiểm vậy nên nếu quy chế tiền lương của doanh nghiệp có hỗ trợ khoản bảo hiểm cho lao động thời vụ thì cộng thêm, nếu không thì không cộng vào.

Bạn xem quyết định về bảo hiểm xã hội nhé. Đọc phần đối tượng bắt buộc tham gia ý, không có trường hợp của bạn thì cứ thế mà làm.

681 xem 00 hữu ích trả lời –