theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,044

Có luật nào quy định khoản ứng trước tiền hàng của khách khi thuế quyết toán tính vào doanh thu khác không?

Nguyễn Công Lý Nguyễn Công Lý
 10  03  04
04 bình chọn hữu ích bởi Phan Nguyên Khang, Trần Ðức Giang Ngô Duyên Mỹ ... (tất cả)

Có luật nào quy định khoản ứng trước tiền hàng của khách khi thuế quyết toán tính vào doanh thu khác không ah? các anh chị góp ý cho em cách cãi để đạt kết quả tốt nhất? Chứ cứ dư Có 131 là tính doanh thu thì chết, cảm ơn các anh chị trước!

2,044 xem 07 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Hữu Hùng Bùi Hữu Hùng
 06  01  01
06 bình chọn hữu ích bởi Phạm Vàng Anh, Dương Ánh Xuân Trịnh Hùng Phong ... (tất cả)

Nếu là khoản ứng trước hàng hóa thì bạn chỉ cần căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 78 để giải trình.

Nếu là cung ứng dịch vụ thì ứng trước rơi vào điểm b của khoản 2, điều 5 ở trên, cụ thể rơi vào thời điểm phải lập hóa đơn, mà thời điểm lập hóa đơn phải theo Điểm a, khoản 2, điều 16

Thông tư 39, theo đó thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, trường hợp ứng trước tiền thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm ứng trước tiền.

1,677 xem 06 hữu ích trả lời –
Bùi Thái Thịnh Bùi Thái Thịnh
 06  02  02
05 bình chọn hữu ích bởi Hồ Tâm Khanh, Hoàng Hữu Hùng Phạm Hữu Trí ... (tất cả)

Đối với hàng hóa doanh thu tính thuế là khi chuyển giao quyền sở hữu. Ứng trước ko tính vào doanh thu tính thuế.

Đối với dịch vụ xây dựng, lắp đặt là khi nghiệm thu - bàn giao, ứng trước nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao chưa tính thuế.

Đối với dịch vụ khác trước năm 2014 khi ứng tiền là tính thuế (theo TT 78 trở về trước), từ năm 2015 theo TT 96 thì khoản ứng trước của dịch vụ chưa phải tính thuế. Chỉ tính thuế khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.

1,678 xem 05 hữu ích trả lời –