theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Java
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,385

Chuyển đổi ArrayList<String> thành String []?

Trần Khiết An Trần Khiết An
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Khánh Minh, Dương Kỳ Duyên Tạ Quang Minh ... (tất cả)

Tôi đang làm việc trong môi trường Android và đã thử đoạn code sau, nhưng nó dường như không được làm việc.

String [] stockArr = (String[]) stock_list.toArray();

Nếu tôi định nghĩa như sau:

String [] stockArr = {"hello", "world"};

Nó hoạt động. Có 1 cái gì đó mà tôi đang thiếu?

3,385 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lý Khánh Vân Lý Khánh Vân
 02  00  02
02 bình chọn hữu ích bởi Phạm Khánh Ly Võ Thành Tín
String[] strings = list.stream().toArray(String[]::new);
3,035 xem 02 hữu ích trả lời –
Phạm Bá Trúc Phạm Bá Trúc
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Phạm Tấn Đạt Vũ Như Bảo
String[] arr = list.toArray(new String[list.size()]);
3,036 xem 02 hữu ích trả lời –
Ngô Thiên Trang Ngô Thiên Trang
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Trần Minh An Phạm Ngọc Huy
List<String> stockList = new ArrayList<String>();
stockList.add("stock1");
stockList.add("stock2");

String[] stockArr = new String[stockList.size()];
stockArr = stockList.toArray(stockArr);

for(String s : stockArr)
    System.out.println(s);
3,037 xem 02 hữu ích trả lời –