theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,380

Chiết khấu thanh toán hạch toán vào TK nào?

Nguyễn Hải Nguyên Nguyễn Hải Nguyên
 07  04  02
cả nhà cho em hỏi tý.khi được hưởng chiết khấu thanh toán thì cho vào tk nào?  
2,380 xem 04 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Tiểu My Nguyễn Tiểu My
 03  02  05
*DN CKTT cho người mua Nợ 635 Nợ 111,112 Có 131 *DN được CKTT Nợ 331 Có 515 cÓ 111,112  
2,203 xem 00 hữu ích trả lời –
Nguyễn Khắc Ninh Nguyễn Khắc Ninh
 04  01  03
Chiết khấu thanh toán: Bên Mua: hạch toán Có 515,bên bán hạch toán Nợ 635.  
2,203 xem 00 hữu ích trả lời –
Nguyễn Ngọc Khuê Nguyễn Ngọc Khuê
 03  02  03
chiết khấu thanh toán đc hưởng cho vào 515 nhé  
2,203 xem 00 hữu ích trả lời –