theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 436

Chi phí về quyền sử dụng có được phân bổ vào chi phí trong thời gian nhà máy dừng hoạt động để sửa chữa hay không?

Trần Tấn Trình Trần Tấn Trình
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Minh Hiên Bùi Hạo Nhiên

Công ty tôi được tỉnh cấp quyền sử dụng đất có thời hạn là 30 năm để xây dựng nhà máy sản xuất. Trong năm 2014 Công ty đang trong thời gian dừng hoạt động để sửa chữa nhà máy trong khoảng 6 tháng. Vậy chi phí về quyền sử dụng đất này có được phân bổ vào chi phí trong thời gian nhà máy dừng hoạt động để sửa chữa hay không?

436 xem 02 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đặng Lam Khê Đặng Lam Khê
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Phan Huy Tâm, Trần Duy Ngôn Lý Giáng Uyên

Theo khoản 2.2.k điều 6 Thông tư 78 của Bộ Tài chính thì chi phí quyền sử dụng đất được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời gian được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa.

Như vậy, chi phí quyền sử dụng đất của công ty bạn vẫn được phân bổ vào chi phí trong thời gian 6 tháng dừng hoạt động để sửa chữa nhà máy.

365 xem 03 hữu ích trả lời –