Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,311

Chi phí sữa chữa nhà kho đi thuê có hóa đơn có được tính vào chi phí được trừ không?

Bùi Khánh Quỳnh Bùi Khánh Quỳnh
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Phạm Hà Nhi, Lý Bảo Hoa Trần Nhã Đoan

Mọi người cho em hỏi: Công ty thuê nhà kho chứa nguyên liệu, có phát sinh chi phí sữa chữa lại nhà kho, vậy chi phí sửa chữa có hóa đơn có được tín

...Tất cả
1,311 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Bùi Hữu Tài Bùi Hữu Tài
 03  00  01
Theo dõi bởi Tạ Trúc Phương, Lý Ngọc Nữ Phạm Việt Phong
Trần Vân Trang Trần Vân Trang
 00  00  00
Phạm Huy Hùng Phạm Huy Hùng
 00  00  00
Đỗ Tất Hòa Đỗ Tất Hòa
 00  00  00
Bùi Khánh Quỳnh Bùi Khánh Quỳnh
 03  01  00
Theo dõi bởi Tạ Khánh My, Phan Thái San Phạm Hữu Vượng