theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,221

Chi phí sữa chữa nhà kho đi thuê có hóa đơn có được tính vào chi phí được trừ không?

Bùi Khánh Quỳnh Bùi Khánh Quỳnh
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Phạm Hà Nhi, Lý Bảo Hoa Trần Nhã Đoan

Mọi người cho em hỏi: Công ty thuê nhà kho chứa nguyên liệu, có phát sinh chi phí sữa chữa lại nhà kho, vậy chi phí sửa chữa có hóa đơn có được tính vào chi phí được trừ không?

1,221 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Hữu Tài Bùi Hữu Tài
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Khánh Ðan, Phan Xuân Cao Lý Phương Đoan

Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà có quy định bên đi thuê chịu các chi phí sửa chữa nhà kho trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm

989 xem 03 hữu ích trả lời –