theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 950

Cần trợ giúp viết unittest cho hàm sau

Davil Nguyen Davil Nguyen
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Phan Minh Phượng Lý Mạnh Tùng
protected override void Dispose(bool disposing)
{
  if (disposing && (components != null))
  {
    components.Dispose();
  }
  base.Dispose(disposing);
}
950 xem 06 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Hữu Vĩnh Phan Hữu Vĩnh
 00  00  01

Đây là hàm ngắt kết nối, không test được nhé. Câu hỏi hơi ảo, bạn có thể F5 để kiểm tra

770 xem 00 hữu ích trả lời –