theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,037

Cách tốt nhất để phân chia công bằng giữa những người sáng lập?

Nguyễn Huyền Ngọc Nguyễn Huyền Ngọc
 00  01  00
1,037 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user