Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,450

Cách tính theo phương pháp thực tế đích danh ?

Nguyễn Tôn Lễ Nguyễn Tôn Lễ
 19  02  02
01 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Kim Thoa

TỒN ĐẦU THÁNG

* Mặt hàng A: số lượng: 59, Đơn giá :1000D

* Mặt hàng B: số lượng: 60 Đơn giá: 1500D

NHẬP TRONG THÁNG LẦN I

* Mặt hàng A: số lượng: 120 Đơn giá :1100D

* Mặt hàng B: số

...Tất cả
1,450 xem 13 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Ngọc Minh
 09  00  05
Nguyễn An Lộc Nguyễn An Lộc
 04  01  03
Nguyễn Gia Kiên Nguyễn Gia Kiên
 06  01  04
Nguyễn Tùng Châu Nguyễn Tùng Châu
 02  01  02
Trần Quang Lâm Trần Quang Lâm
 08  00  03
Nguyễn Nguyên Đức Nguyễn Nguyên Đức
 01  01  01
Nguyễn Mỹ Phụng Nguyễn Mỹ Phụng
 11  03  02
Theo dõi bởi Lý Lệ Thu, Võ Kỳ Võ Đỗ Thế Sơn ... (tất cả)
Nguyễn Bách Nhân Nguyễn Bách Nhân
 11  01  05
Theo dõi bởi Nguyễn Ðan Thu Phạm Mộng Ðiệp
Nguyễn Sỹ Phú Nguyễn Sỹ Phú
 01  04  01
Theo dõi bởi Hoàng Tuyết Nhung Vũ Công Sơn
Nguyễn Phú Quang Nguyễn Phú Quang
 10  03  02
Nguyễn Thùy Vân Nguyễn Thùy Vân
 05  02  03
Trần Trường Long Trần Trường Long
 04  01  03
Theo dõi bởi Hoàng Kim Tuyền Vũ Thanh Phương
Nguyễn Tôn Lễ Nguyễn Tôn Lễ
 19  02  02