theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,448

Cách tính theo phương pháp thực tế đích danh ?

Nguyễn Tôn Lễ Nguyễn Tôn Lễ
 19  02  02
01 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Kim Thoa

TỒN ĐẦU THÁNG

* Mặt hàng A: số lượng: 59, Đơn giá :1000D

* Mặt hàng B: số lượng: 60 Đơn giá: 1500D

NHẬP TRONG THÁNG LẦN I

* Mặt hàng A: số lượng: 120 Đơn giá :1100D

* Mặt hàng B: số lượng: 120 Đơn giá :1600D

NHẬP TRONG THÁNG LẦN II

* Mặt hàng A: số lượng: 140 Đơn giá :1050D

* Mặt hàng B: số lượng: 150 Đơn giá :1700D

TỒN CUỐI THÁNG

* Mặt hàng A: số lượng: 60 * Mặt hàng B: số lượng: 60

Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng: 838.000D

Chi phí bán hàng - Khấu hao tài sản cố định: 13.000D - Lương nhân viên: 17.000D - Chi phí khác:10.000D

YÊU CẦU

Bạn hãy tính mức lời sau thuế của cty trong tháng theo 4 phương pháp tính giá trị hàng tồn kho.

Biết thuế suất thuế thu nhập là 28% 3 phương pháp LIFO, FIFO va bình quân em làm được rồi, còn phương pháp giá thực tế đích danh ko hiểu cho lắm, mong anh chị giúp đỡ  

1,448 xem 13 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user