theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,019

Cách rút gọn từ trong tiếng Anh?

Hoàng Thanh Phi Hoàng Thanh Phi
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Võ Duy Bảo, Dương Bích Hải Trịnh Quang Tùng ... (tất cả)
1,019 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Chí Công Đỗ Chí Công
 06  00  02
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Ðức Tường, Hồ Trang Nhã Hoàng Ðình Luận

1. Khi chúng ta nói chuyện, đôi khi chúng ta rút ngọn từ nếu vẫn giữ được ý nghĩa của câu:

Ví dụ: Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ câu nào sau đây để mời ai một ly cà phê.

 • Would you like a cup of coffee?
 • You like a cup of coffee?
 • Like a cup of coffee?
 • A cup of coffee?
 • Cup of coffee?
 • Coffee?

Và bất kỳ câu nào sau đây cũng có thể là câu trả lời:

 • Yes, please. I would like a cup.
 • Yes, please. I would.
 • Yes please.
 • Please.

2. Chúng ta thường rút gọn từ nếu chúng ta nghĩ rằng chúng chỉ là lặp lại của những thứ chúng takhông cần lặp lại. 

 • I asked him to come but he wouldn’t. = ... I asked him to come but he wouldn’t come.
 • Jack wanted to come but Jill didn’t. = ... Jack wanted to come but Jill didn’t want to come.
 • Jack can come but Jill can’t. = ... Jack can come but Jill can’t come.
 • I asked him to come but he didn’t want to. = ... I asked him to come but he didn’t want to come.
 • He didn’t come even though she asked him to. = ... He didn’t come she asked him to come.

3. Chúng ta rút gọn từ trong các câu phức nếu chúng ta nghĩa là người ta vẫn hiểu ý nghĩa của câu nói. Ví dụ:

 • He opened the door and went in = He opened the door and he went in.
 • They play billiards, but not snooker = They play billiards but they do not play snooker.
 • I know George, but not his brother = I know George, but I do not know his brother.
 • She likes Indian food, but not Chinese = She likes Indian food, but she does not like Chinese food.
849 xem 03 hữu ích trả lời –