Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,380

Cách quản lý hàng nhập - xuất - tồn cho cửa hàng nhỏ ?

Nguyễn Thảo Vy Nguyễn Thảo Vy
 03  03  02
02 bình chọn hữu ích bởi Ngô Mộng Thi Trịnh Thành Sang

Tình hình là e có làm thêm ở 1 cửa hàng bán cả mỹ phẩm và quần áo.

Số lượng hàng hóa đa dạng, rất dễ gây nhầm lẫn.

Em đang theo dõi trên excel , n

...Tất cả
1,380 xem 20 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Trần Thanh Phi Trần Thanh Phi
 05  01  02
Nguyễn Viễn Cảnh Nguyễn Viễn Cảnh
 03  00  02
Theo dõi bởi Hoàng Kim Yến Vũ Hữu Bảo
Nguyễn Oanh Vũ Nguyễn Oanh Vũ
 04  01  03
Nguyễn Danh Nhân Nguyễn Danh Nhân
 20  01  02
Trần Lan Hạ Trần Lan Hạ
 04  03  01
Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Thanh Tuấn
 01  03  01
Nguyễn Vân Thúy Nguyễn Vân Thúy
 05  01  01
Trần Gia Uy Trần Gia Uy
 07  00  03
Nguyễn Ðồng Dao Nguyễn Ðồng Dao
 06  01  02
Nguyễn Lan Nghi Nguyễn Lan Nghi
 00  00  00
Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Hữu Nghĩa
 00  01  01
Theo dõi bởi Phạm Hà My Lý Thu Hà
Nguyễn Ngọc Cầm Nguyễn Ngọc Cầm
 06  00  02
Trần Ngọc Hiếu Trần Ngọc Hiếu
 00  02  00
Theo dõi bởi Hoàng Hoàng Oanh Vũ Như Quân
Nguyễn Tất Hòa Nguyễn Tất Hòa
 02  00  02
Nguyễn Lan Trúc Nguyễn Lan Trúc
 02  03  01
Theo dõi bởi Dương Duy Bảo Vũ Thiên Hưng
Nguyễn Hạ Uyên Nguyễn Hạ Uyên
 02  03  00
Theo dõi bởi Hoàng Ngọc Huy, Vũ Huy Tuấn Hoàng Anh Huy ... (tất cả)
Trần Hoài Trung Trần Hoài Trung
 03  01  02
Theo dõi bởi Hoàng Oanh Thơ Vũ Vân Ngọc
Nguyễn Ngọc Nam Nguyễn Ngọc Nam
 01  02  03
Theo dõi bởi Phạm Linh Hà Phan Thiên Phương
Nguyễn Thảo Vy Nguyễn Thảo Vy
 03  03  02