Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,506

Cách quản lý công nợ cho công ty lớn ?

Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo
 03  02  02

Công ty em chuyên mua bán vật liệu xây dựng, do nguyên vật liệu đa dạng nên phần công nợ của công ty em rất nhiều.

Anh chị nào có sáng kiến hay hãy chỉ cho em biết cá

...Tất cả
1,506 xem 05 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Nguyễn Quốc Trụ Nguyễn Quốc Trụ
 03  01  04
Nguyễn Long Quân Nguyễn Long Quân
 02  05  01
Nguyễn Thúy Minh Nguyễn Thúy Minh
 06  00  03
Trần Ðắc Thành Trần Ðắc Thành
 00  00  00
Theo dõi bởi Hoàng Nguyệt Cầm Vũ Túy Loan
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo
 03  02  02
Theo dõi bởi Vũ Mộng Lan