theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Tin học văn phòng
Topic : Excel
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,921

Cách nối chuỗi trong Excel như thế nào?

Phan Tuyết Hân Phan Tuyết Hân
 05  02  00
02 bình chọn hữu ích bởi Phan Mỹ Thuận Võ Diệu Lan

Chào các bạn.

Mình đang học về Excel và gặp vấn đề như sau: Mình có 2 cột là Họ tên lót, Tên, bây giờ mình muốn có một cột thứ 3, chứa cả Họ tên lót & tên luôn. [Nguyen Van] [A] => [Nguyen Van A].

Các bạn giúp mình với.

1,921 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trịnh Khải Tuấn Trịnh Khải Tuấn
 05  00  02
05 bình chọn hữu ích bởi Vũ Thụy Nương, Trịnh Mỹ Xuân Bùi Hữu Vượng ... (tất cả)

Để nối chuỗi trong Excel ta thường dùng 2 cách sau đây: Dùng toán tử “&” hoặc dùng hàm nối chuỗiCONCATENATE(). Để hiểu rõ được cách nối chuỗi trong Excel như thế nào, ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu công thức cũng như cách sử dụng kèm ví dụ minh họa sau đây.

1. Dùng toán tử “&” để nối chuỗi trong Excel

Cách dùng: = Chuỗi 1 & Chuỗi 2…

Ví dụ: Nối các chuỗi sau thành 1 chuỗi: “Nguyen”, “Van”, “.”, “A”

Dùng toán tử & để nối chuỗi như sau: “Nguyen“&“Van“&“.“&“A” = NguyenVanA

img

[Hàm nối chuỗi trong Excel]

2. Hàm nối chuỗi CONCATENATE

1. Công thức hàm nối chuỗi CONCATENATE

CONCATENATE(text1,text2,…)

Chú thích: text1: Chuỗi thứ 1, text2: Chuỗi thứ 2…

2. Cách dùng hàm nối chuỗi CONCATENATE

Dùng để nối các chuỗi trong Excel thành một chuỗi cố định.

img

3. Ví dụ về hàm nối chuỗi CONCATENATE

Dùng hàm nối chuỗi để ghép các chuỗi sau thành một chuỗi hoàn chỉnh. Giữa các chuỗi có dấu cách trống.

[Hàm nối chuỗi trong Excel]

Áp dụng công thức của hàm CONCATENA(), kết quả tại ô D1 như sau:

D1=CONCATENATE(A1,” “,B1,” “,C1)

[Hàm nối chuỗi trong Excel]

Sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE trong Excel

img

1,715 xem 05 hữu ích trả lời –