theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Php
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,571

Cách loại bỏ dấu tiếng Việt với PHP như thế nào?

Đỗ Phương Thanh Đỗ Phương Thanh
 00  01  00

Chào mọi người.

Mọi người cho em hỏi cách loại bỏ dấu 1 đoạn chuỗi trong PHP như thế nào với ạ?

Ví dụ : "tôi đang học php"

=> sẽ chuyển thành : "toi dang hoc php "

Em cảm ơn ạ.

2,571 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Sơn Anh Hà Sơn Anh Hà
 00  00  02

Bạn có thể xem chuỗi bài giảng PHP căn bản tại đây nhé : 
http://tailieulaptrinh.com/series/php-can-ban

2,249 xem 00 hữu ích trả lời –
Ngô Thái Hà Ngô Thái Hà
 00  00  01

Bạn có thể dùng hàm sau:

<?php

function vn_str_filter ($str){

    $unicode = array(

      'a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',

      'd'=>'đ',

      'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',

      'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị',

      'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',

      'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',

      'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',

      'A'=>'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',

      'D'=>'Đ',

      'E'=>'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',

      'I'=>'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',

      'O'=>'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',

      'U'=>'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',

      'Y'=>'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',

    );

   foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni){

      $str = preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);

   }

    return $str;

  }

?>

Cách sử dụng:


$str=" tôi đang học  php";

vn_str_filter ($str);
 

2,363 xem 00 hữu ích trả lời –