theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,058

Cách lập báo cáo tài chính và các công tác kế toán ở công ty vừa mới hình thành do sát nhập ?

Huỳnh Kim Ngân Huỳnh Kim Ngân
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thế Phúc

Anh chị cho em hỏi: Trong trường hợp công ty A sáp nhập vào công ty B thì việc lập báo cáo tài chính và các công việc kế toán sẽ được thực hiện như thế nào?

1,058 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Dương Minh Ðức Dương Minh Ðức
 01  00  01
01 bình chọn hữu ích bởi Lê Xuân Thái

Công ty A phải thực thực hiện khoá sổ kế toán và lập báo cáo tài chính tại thời điểm bị sáp nhập. Công ty B căn cứ vào biên bản bàn giao của công ty A để thực hiện ghi sổ kế toán theo quy định.

948 xem 01 hữu ích trả lời –