theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : JavaScript
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,733

Cách kiểm tra xem 1 link có phải URL không trong java?

Bùi Anh Duy Bùi Anh Duy
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Ngọc Cường Dương Ngọc Tuấn

Mọi người cho em hỏi vấn đề này:
Em có 1 CSDL có khoảng 1000 link. Có hàm nào để em kiểm tra xem link nào là URL(có mấy đuôi như.vn, .com, .net, .us.....). Ví dụ:

  • dantri ---> trả về false
  • dantri.com ----> trả về true

Em cám ơn.

1,733 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Ngô Thơ Thơ Ngô Thơ Thơ
 07  01  01
03 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Ngọc Dung, Hoàng Gia Hoàng Phạm Mạnh Quỳnh

Bạn dùng code kiểu này:

myString.split(".com").length >0
myString.split(".vn").length >0

Tương tự cho tên miền đuôi khác.

1,568 xem 03 hữu ích trả lời –