Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Python
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,632

Cách kiểm tra tập tin sao lưu trong Python?

Huỳnh Việt Hoàng Huỳnh Việt Hoàng
 02  02  01

Mình muốn kiểm tra sự tồn tại của tập tin sao lưu như thế này :

if backup does not exist:
    create it
    write to backup

otherwise:
    run other procedures not related to backup file

Các bạn có hướng giải

...Tất cả
1,632 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Tạ Thái Thịnh Tạ Thái Thịnh
 02  00  02
Theo dõi bởi Phạm Hải Mỹ Phan Ngọc San
Trần Khả Hân Trần Khả Hân
 06  00  03
Theo dõi bởi Hoàng Việt Phong