theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Python
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,633

Cách kiểm tra tập tin sao lưu trong Python?

Huỳnh Việt Hoàng Huỳnh Việt Hoàng
 02  02  01

Mình muốn kiểm tra sự tồn tại của tập tin sao lưu như thế này :

if backup does not exist:
    create it
    write to backup

otherwise:
    run other procedures not related to backup file

Các bạn có hướng giải quyết nào không?

1,633 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Khả Hân Trần Khả Hân
 06  00  03
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Kim Tuyền Nguyễn Mạnh Tường

Sử dụng os.path.exists hoặc os.path.isfile:

>>> import os
>>> os.path.isfile('/path/to/file')
False
1,424 xem 02 hữu ích trả lời –