Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,850

Cách đi đòi nợ khách hàng hiệu quả ?

Nguyễn Vân Ngọc Nguyễn Vân Ngọc
 08  03  05

Anh chị ơi, giúp em với! em là sinh viên mới ra trường làm về bên công nợ bây giờ em phải đòi nợ khách hàng nhưng em không có kinh nghiệm không biết nc như thế n&agr

...Tất cả
1,850 xem 19 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Nguyễn Ðông Vy Nguyễn Ðông Vy
 07  01  02
Nguyễn Thúy Mai Nguyễn Thúy Mai
 03  00  03
Nguyễn Hữu Thắng Nguyễn Hữu Thắng
 00  00  00
Nguyễn Nam Dương Nguyễn Nam Dương
 03  02  05
Nguyễn Thiên Hương Nguyễn Thiên Hương
 05  03  03
Nguyễn Thái Dương Nguyễn Thái Dương
 07  02  02
Nguyễn Lệ Huyền Nguyễn Lệ Huyền
 01  02  02
Nguyễn Phương Uyên Nguyễn Phương Uyên
 04  01  03
Nguyễn Phú Thịnh Nguyễn Phú Thịnh
 05  04  02
Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Hữu Nghĩa
 00  03  00
Nguyễn Thi Yến Nguyễn Thi Yến
 04  02  03
Trần Khởi Phong Trần Khởi Phong
 02  02  01
Nguyễn Việt Long Nguyễn Việt Long
 12  02  02
Theo dõi bởi Trịnh Phúc Hòa
Theo dõi bởi Ngô Ngọc Huyền Vũ Quốc Dũng
Nguyễn Ðình Nguyên Nguyễn Ðình Nguyên
 08  03  05
Theo dõi bởi Lý Cẩm Liên Hồ Thanh Hải
Trần Khả Hân Trần Khả Hân
 08  02  03
Theo dõi bởi Hoàng Việt Phong
Nguyễn Hữu Tùng Nguyễn Hữu Tùng
 06  05  01
Nguyễn Xuân Dung Nguyễn Xuân Dung
 09  03  06
Nguyễn Vân Ngọc Nguyễn Vân Ngọc
 08  03  05