Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Java
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,685

Cách convert xml sang json trong java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Thiên Lam, Võ Anh Khuê Tieu Cong Hau

Mình có bài toán, là phải convert dữ liệu từ file xml sang json để sử dụng.

Dữ liệu trên hệ thống có hai định dạng,

  1. Một là file  XML, 
  2. Hai là dữ liệu lấy từ webservice.
...Tất cả
3,685 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Đặng Chấn Hưng Đặng Chấn Hưng
 00  00  00
Võ Gia Phong Võ Gia Phong
 00  00  00
Phan Thanh Giang Phan Thanh Giang
 00  00  06
Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00