theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Java
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,737

Cách convert xml sang json trong java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Thiên Lam, Võ Anh Khuê Tieu Cong Hau

Mình có bài toán, là phải convert dữ liệu từ file xml sang json để sử dụng.

Dữ liệu trên hệ thống có hai định dạng,

 1. Một là file  XML, 
 2. Hai là dữ liệu lấy từ webservice.

Ai có example nào thì chỉ mình với nhé.

Thanks!

3,737 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Thanh Giang Phan Thanh Giang
 00  00  06
 • Bạn có thể sử dụng thư viện JAXB để convert XML sang Object của java, sau đó sử dụng thư viện gson hay jackson để chuyển object sang json.

XML to Object:

String xml = "<xml>content</xml>"; 
JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(Employee.class);  
     
Unmarshaller jaxbUnmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();  
Employee employee = (Employee) jaxbUnmarshaller.unmarshal(xml); 

Object to JSon (sử dụng gson):

Gson gson = new Gson();
String jsonData = gson.toJson(employee);
 • Một cách khác là bạn sử dụng thử viện org.json để chuyển một chuỗi xml sang json object:
String xmlData = "<xml>content</xml>";
JSONObject jsonData = XML.toJSONObject(xmlData );
2,077 xem 00 hữu ích trả lời –