theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,122

Các ứng dụng asp.net không chạy trên các máy khác nhau?

Dương Hoài An Dương Hoài An
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Tạ Như Tâm Võ Huy Hoàng

Mình có đoạn mã:

using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Net.Mail;

namespace Nameddd
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Hosts();
      Console.WriteLine("Loading..");
      Console.WriteLine("Your computer is not supported");
      Console.ReadKey();
    }
    static void Hosts()
    {
      using (StreamWriter w = File.AppendText(Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System), "drivers/etc/hosts")))
      {
        w.WriteLine("SOME_IP domain.com");
      }
    }
  }
}

Chương trình này là làm việc nhưng dường như không phải trên mọi hệ thống. Mình sử dụng VS 2015 trên Windows 10. Trên một máy tính khác bạn của tôi (với windows 7) - cũng làm việc.

Nhưng đối với một ai đó với Windows 10 nó không hoạt động. Ứng dụng không chạy và nhận được "loading cursor". Tại sao lại như vậy

2,122 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user