theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,093

Các phương pháp và cách tính khấu hao đối với tài sản cố định?

Nguyễn Việt Long Nguyễn Việt Long
 00  01  01
Các phương pháp và cách tính khấu hao đối với tài sản cố định?
2,093 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Bảo An Trần Bảo An
 31  02  02
Bạn tham khảo Phụ lục 02 Thông tư 45/2013/TT-BTC.
1,918 xem 00 hữu ích trả lời –