theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,662

Các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong năm 2014, DN có được kê khai trong năm 2015 để được khấu trừ thuế GTGT không?

Hoàng Hương Thảo Hoàng Hương Thảo
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Phạm Tiến Hiệp, Đặng Hải Nguyên Hồ Quỳnh Hân

Doanh nghiệp (DN) tôi thành lập vào tháng 4/2014 ngành nghề kinh doanh xe máy. Theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC thì DN tôi tính thuế theo PP trực tiếp. nếu sang năm 2015 DN tôi xác định được doanh thu năm 2014 là trên 1 tỷ đồng, DN thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép kế toán và hóa đơn chứng từ, DN đủ điều kiện được áp dụng PP khấu trừ thì Các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong năm 2014, DN có được kê khai trong năm 2015 để được khấu trừ thuế GTGT không?

Vì DN tôi kinh doanh xe máy nên mỗi lần nhập xe về số lượng đều rất lớn, chắc chắn sẽ có tồn kho sang năm sau. Theo DN tôi được biết thì theo tinh thần của TT 156/2013/TT-BTC thì hóa đơn đầu vào có thiếu sót thì được kê khai bổ sung.

1,662 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Lan Thương Nguyễn Lan Thương
 09  00  04
04 bình chọn hữu ích bởi Phạm Thùy An, Lê Hồng Bích Tạ Nhật Bảo Long ... (tất cả)

Tại Khoản 14, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

Điều 14.  Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

14. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế”.

– Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, khi đủ điều kiện chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào
– Những hóa đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

1,533 xem 04 hữu ích trả lời –