theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,226

Các đơn vị không kinh doanh thì có được xuất hóa đơn lẻ không?

Nguyễn Gia Vinh Nguyễn Gia Vinh
 02  04  01
  Các đơn vị không kinh doanh thì có được xuất hóa đơn lẻ không?    
2,226 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Ðức Kiên Nguyễn Ðức Kiên
 01  02  02
01 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Ðức Tâm

   Theo Điểm g, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

"Tổ chức không phải là doanh nghiệp; hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ."   

Như vậy, tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.    

2,028 xem 01 hữu ích trả lời –