theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,995

các bạn ơi giúp mình định khoản với

Trần Nghĩa Anh Trần Nghĩa Anh
 00  04  01
Cty là cty B thuê máy đầm hơi, máy xúc, máy ủi của Cty A để làm cho làm cho công ty C khi làm xong Cty A viết hoá đơn cho cty B và Cty B viết hoá đơn cho Cty C.Vậy Cty B hạch toán nghiệp vụ đầu vào vào tài khoản nào?( Cty B làm trung gian ăn chênh lệch doanh thu mà.)  
1,995 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Kiệt Võ Nguyễn Kiệt Võ
 01  00  02
hihi hạch toán bt thui mà cậu.như c nói thì cty B là cty dịch vụ cậu định khoản thế này nhe! + Nợ TK 156:hàng hoá dịch vụ mua vào(giá tiền thuê của A cho B thuế) Nợ TK 133:thuế đầu vào Có TK 111,112,331 + Nợ Tk 632: Có TK 156: + Nợ TK 131(chi tiết cty C nếu chưa trả tiền) hoặc Nợ Tk 111(nếu thu tm),112(nếu chuyển khoản) Có Tk 511 Có TK 333  
1,794 xem 00 hữu ích trả lời –