Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 761

Báo cáo tài chính đối với công ty không phát sinh thu chi đầu vào đầu ra, ngoài đóng tiền phí môn bài lúc thành lập ?

Hoàng Hồng Đức Hoàng Hồng Đức
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Thanh Hà, Hồ Thúy Nga Huỳnh Sơn Quyền ... (tất cả)

Công ty TNHH vốn điều lệ 1,9 tỷ. thành lập t6/2016. Các tháng không phát sinh thu chi đầu vào đầu ra, ngoài đóng tiền phí môn bài lúc thành lập, Vậy c

...Tất cả
761 xem 06 theo dõi 04 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Võ Bảo Hoa Võ Bảo Hoa
 10  01  01
Theo dõi bởi Nguyễn Lâm Viên, Phạm Thiện Ðức Lý Lan Ngọc ... (tất cả)
Dương Phương Lan Dương Phương Lan
 00  00  00
Hồ Giáng Mi Hồ Giáng Mi
 00  00  00
Hoàng Nguyên Lộc Hoàng Nguyên Lộc
 00  00  00
Ngô Gia Anh Ngô Gia Anh
 00  00  00
Hoàng Hồng Đức Hoàng Hồng Đức
 04  01  00
Theo dõi bởi Huỳnh Quỳnh Thanh, Võ Yến Trang Lê Tuấn Việt ... (tất cả)