theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,728

Anh chị cho em hỏi một công ty có thể có 2 cách tính khấu hao được không?

Nguyễn Yến Thảo Nguyễn Yến Thảo
 01  03  01
Tôi đang làm cho một công ty sản xuất xi măng. Toàn bộ thiết bị hệ thống sản xuất xi măng đều được tính khấu hao theo phương pháp sản lượng, những tài sản còn lại tính theo đường thẳng. Một công ty có thể tính theo 02 phương pháp khấu hao được không? 
1,728 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trần Bảo Khánh Trần Bảo Khánh
 01  01  02
Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 quy định: "Nguyên tắc nhất quán yêu cầu cá c chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán nămTrong trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì doanh nghiệp phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính."Vậy theo quy định trên, đối với từng loại tài sản với mục đích sử dụng khác nhau thì doanh nghiệp có thể đăng ký và sử dụng phương pháp tính khấu hao khác nhau nhưng phải nhất quán trong năm tài chính nên công ty có nhiều loại tài sản thì có thể sử dụng nhiều phương pháp tính khấu hao.
1,587 xem 00 hữu ích trả lời –