Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,128

Ai biết lm giúp e mấy câu này với, e mới học chưa biết j.cảm ơn mn!!

Vũ Minh Phượng Vũ Minh Phượng
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Quang Nhân Vũ Minh Phượng

1.Mua 1 dây chuyền sản xuất đưa vào sử dụng ngay  có tổng giá thanh toán 2790tr, VAT 10%, đã thanh toán 2000tr = tiền vay dài hạn. Số còn lại thanh toán bằng TGNH sau khi trừ c

...Tất cả
1,128 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Trịnh Tiền Giang Trịnh Tiền Giang
 00  00  00
Phạm Ngọc Sinh Phạm Ngọc Sinh
 02  00  01
Vũ Minh Phượng Vũ Minh Phượng
 02  01  00