Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Asp.Net MVC
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,459

[C#] Hàng ngàn session lưu thông tin đăng nhập trên 1 server?

Lý Hữu Long Lý Hữu Long
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Vũ Vân Trang, Hồ Gia Hân Nguyễn Thanh Bình ... (tất cả)

Hàng ngàn session lưu thông tin đăng nhập trên 1 server có nên hay không? Nếu không thì phương án giải quyết như thế nào là tốt?

...Tất cả
2,459 xem 06 theo dõi 04 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Bảo Đức Hoàng Bảo Đức
 00  00  00
Lý Phương Mai Lý Phương Mai
 00  00  00
Lê Minh Tâm Lê Minh Tâm
 00  00  00
Nguyễn Diệu Ngọc Nguyễn Diệu Ngọc
 00  00  00
Nguyễn Công Luận Nguyễn Công Luận
 00  00  00
Lý Hữu Long Lý Hữu Long
 04  01  00