Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch nhe do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Python hoàn toàn tạo kiểu

...Tất cả

Python Python

Làm thế nào để tách chuỗi trong một danh sách thành chuỗi riêng biệt?

Huỳnh Đức Công Huỳnh Đức Công
 03  02  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Tùy Linh Ngô Giáng Ngọc

Đây là danh sách tôi có:

x = [['E,4'], ['F,1']]

Làm thế nào để tôi chia các phần riêng lẻ của danh sách như thế này:

x = [['E'], [4], ['F
...Tất cả
1,707 xem 07 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Python Python

Làm thế nào tôi có thể sử dụng một 'Enum' trong Python?

Võ Tấn Dũng Võ Tấn Dũng
 07  02  00
01 bình chọn hữu ích bởi Tạ Trung Nghĩa

Tôi chủ yếu là một dev C#, nhưng tôi hiện đang làm việc trên một dự án trong Python.

Làm thế nào tôi có thể sử dụng một Enum trong Python?

...Tất cả
2,340 xem 07 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Python Python

Tại sao so sánh chuỗi trong Python dùng 1 trong hai '==' hoặc 'is' đôi khi tạo ra kết quả khác nhau?

Hoàng Minh Quân Hoàng Minh Quân
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Võ Ðức Quang, Phan Phương Chi Trần Thường Kiệt ... (tất cả)

Tôi đã có một chương trình Python, nơi hai biến được thiết lập giá trị 'public'. Trong một biểu thức điều kiện tôi có var1 is var2 và so sánh là thất bại, nhưng nếu

...Tất cả
2,768 xem 05 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Python Python

Cách kiểm tra tập tin sao lưu trong Python?

Huỳnh Việt Hoàng Huỳnh Việt Hoàng
 02  02  01

Mình muốn kiểm tra sự tồn tại của tập tin sao lưu như thế này :

if backup does not exist:
    create it
    write to backup

otherwise:
    run other procedures not related to backup file

Các bạn có hướng giải

...Tất cả
1,831 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Python Python

Kiểm tra xem một tập tin tồn tại bằng cách sử dụng Python?

Hoàng Trọng Hùng Hoàng Trọng Hùng
 00  01  01

Làm thế nào để kiểm tra xem một tập tin tồn tại, sử dụng Python, mà không sử dụng một câu lệnh try?

...Tất cả
3,793 xem 06 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách