Trọng Linh


Java Java

Phân biệt String, StringBuilder and StringBuffer trong java?

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
01 bình chọn hữu ích bởi Đặng Thu Duyên

Câu hỏi hay gặp phỏng vấn nè. Hú hú

Phân biệt String, StringBuilder and StringBuffer trong java?

 

...Tất cả
1,417 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Java Java

Hỏi về thread trong Java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00

Trong java có threads,

Nhưng trong quá trình học mình không được thực hành mấy, xem trên mạng thấy đi phỏng vấn cũng nhiều nơi hỏi về threads.

1. Có bao nhiêu cách tạo một thread?

...Tất cả
1,453 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Java Java

Phân biệt interface với abstract class

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
04 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Mỹ Nga, Vũ Mạnh Cường Tieu Cong Hau ... (tất cả)

Hôm trước đi phỏng vấn, bạn mình về bảo công ty nào cũng hỏi

Phân biệt interface với abstract class trong java.

Mình đọc nhiều tài liệu mà hoa hết cả mắt, 

Ai tóm tắt bằng tiếng

...Tất cả
1,791 xem 02 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Java Java

Cách convert dữ liệu từ Json to XML

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00

Mình có bài toán thứ 2 là convert dữ liệu từ json sang XML

Api mình đã call webservice để lấy dữ liệu json, yêu cầu hệ thống lưu dữ liệu định dạng xml lên máy tính.

Ai c&oac

...Tất cả
1,924 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Java Java

Cách convert xml sang json trong java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Thiên Lam, Võ Anh Khuê Tieu Cong Hau

Mình có bài toán, là phải convert dữ liệu từ file xml sang json để sử dụng.

Dữ liệu trên hệ thống có hai định dạng,

  1. Một là file  XML, 
  2. Hai là dữ liệu lấy từ webservice.
...Tất cả
3,766 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Top theo dõi
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách