Tạ Thiện Thanh


Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp

Hạch toán nhập kho hàng hóa mua về trên phần mềm misa ?

Tạ Thiện Thanh Tạ Thiện Thanh
 08  03  01
4 bình chọn hữu ích bởi Đặng Anh Quân, Ngô Thành Nhân Đỗ Thế Sơn ... (tất cả)

Nghiệp vụ này chưa được định khoản nhé. Bạn chỉ được lập hồ sơ theo dõi 151 thôi. Trong trường hợp theo ngày quy định đã ký kết mà hàng hóa vẫn chưa nhập khi thì lúc đó mới hoạch

...Tất cả
357 xem 04 hữu ích trả lời –
Top theo dõi
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách