Kế toán tiền lương Kế toán tiền lương

Tiền lương công nhân thực hiện dịch vụ chưa hoàn thành vào cuối kỳ báo cáo?

Nguyễn Nguyên Lộc Nguyễn Nguyên Lộc
 06  02  03
02 bình chọn hữu ích bởi Lê Hoàng Mỹ Hoàng Cẩm Uy

Công ty em hoạt động trong linh vực cung cấp dịch vụ, thuê công nhân thời vụ. Trong năm 2015 có 1 số dịch vụ chưa hoàn thành nên qua 2016 mới xong và xuất hóa đơn. Vậy cuối năm, tiền lư

...Tất cả
452 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Kế toán chi phí Kế toán chi phí

Tiền vé thắng cảnh, đò phà thì được hạch toán vào 621 hay 627 ?

Nguyễn Nguyên Lộc Nguyễn Nguyên Lộc
 06  02  03

Tiền vé thắng cảnh, đò phà thì được hạch toán vào 621 hay 627.

Nguyên văn: tiền vé thắng cảnh, đò phà, ...của khách du lịch 160.000, thanh toán bằng tiền tạm ứng của

...Tất cả
1,163 xem 11 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Top theo dõi
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách