Cool Rain


Java Java

việc làm

Cool  Rain Cool Rain
 03  04  00
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Mạnh Cường Cool Rain

Các anh co em hỏi hiện em đang là sinh viên năm cuối ngành IT em học BK trường em học 5 năm khá già tuổi rồi nhưng mà em chưa từng đi thực tập ở đâu cả mà chỉ học tập ki&ecir

...Tất cả
1,589 xem 02 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Android Android

Việc làm IT

Cool  Rain Cool Rain
 03  04  00

Các anh co em hỏi hiện em đang là sinh viên năm cuối ngành IT em học BK trường em học 5 năm e khá già tuổi rồi nhưng mà em chưa từng đi thực tập ở đâu cả mà chỉ học tập ki&ec

...Tất cả
1,816 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Android Android

Dữ liệu với SQLite

Cool  Rain Cool Rain
 03  04  00
01 bình chọn hữu ích bởi Võ Phong Ðộ

Các anh cho em hỏi chút em soạn dữ liệu với SQlite nhưng mà ko hiểu sao ko soạn được bằng TIẾNG VIÊT được khi viết TIẾNG VIỆT nó cứ bị cách ra ở những chữ có dấu  ki&

...Tất cả
1,891 xem 02 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Android Android

Ứng dụng học ngữ pháp tiếng anh

Cool  Rain Cool Rain
 03  04  00

 anh em ai có kinh nghiệm về làm ứng dụng học ngữ pháp tiếng anh không chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với em đang làm một app thế này mà mới code xong giao diện thôi

...Tất cả
1,279 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Android Android

App KeyBoard

Vũ Mạnh Cường Vũ Mạnh Cường
 09  06  01
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Duy Khang Dương Quang Thái

Ai có kinh nghiệm làm app Bàn phím rồi cho em hỏi em đang nghiên cứu 1 mã nguồn mở nhưng đọc mãi ko hiểu nó lấy giao diện phần gợi ý từ ở đâu ra !! code cũng ngắn ai chỉ g

...Tất cả
1,098 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Android Android

Hệ gợi ý từ

Vũ Mạnh Cường Vũ Mạnh Cường
 09  06  01
04 bình chọn hữu ích bởi Vũ Mạnh Cường, Lê Ánh Linh Ngô Khánh Tâm ... (tất cả)

Các pro giúp em chút ạ e đang làm một đồ án về xử lí ngôn ngũ tự nhiên !! đề tài nó là thế này làm 1 chương trình tin nhắn trên điện thoại có khả năng gợi ý từ ch

...Tất cả
1,674 xem 04 theo dõi 04 hữu ích hỏi –
Top theo dõi
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách