Php

PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ

...Tất cả

Php Php

Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn SQL-injection trong PHP?

Dương Hoài Bắc Dương Hoài Bắc
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Thành Gia Ngô Hồng Điệp

Nếu người dùng nhập vào 1 đoạn text giống như 1 truy vấn sql, sau đó ứng dụng trở nên dễ bị SQL injection:

$unsafe_variable = $_POST['user_input']; 

mysql_query("INSERT INTO 'table' ('column
...Tất cả
2,645 xem 06 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Php Php

Cách loại bỏ dấu tiếng Việt với PHP như thế nào?

Đỗ Phương Thanh Đỗ Phương Thanh
 00  01  00

Chào mọi người.

Mọi người cho em hỏi cách loại bỏ dấu 1 đoạn chuỗi trong PHP như thế nào với ạ?

Ví dụ : "tôi đang học php"

=> sẽ chuyển thành : "toi dang hoc php "

Em cảm ơn ạ.

...Tất cả
2,530 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Php Php

Có nên đóng thẻ php lại không?

Hoàng Phú Hải Hoàng Phú Hải
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Ngô Ðông Phương, Đặng Nghi Xuân Vũ Ngọc Tâm ... (tất cả)

Các bạn cho hỏi mình xem một số mã nguồn thấy người ta chỉ mở thẻ PHP bằng "<?php" nhưng không thấy đóng lại bằng "?>". Điều này có tạo ra ảnh hưởng gì không ?

...Tất cả
2,927 xem 07 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Php Php

Làm thế nào để tôi hiển thị danh sách các mục từ mảng php?

Lý Phúc Đức Lý Phúc Đức
 05  02  01

Tôi đã cố gắng để hiện thị html các thẻ li từ danh sách các mục từ mảng trong php, nó bị lặp lại các giá trị và tôi không thể lấy được chính xác :(

$path = &quo
...Tất cả
1,495 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Php Php

Cách kết nối đến CSDL MySQL trong PHP?

Trần Yến Thảo Trần Yến Thảo
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hồ Thanh Ngân Lý Xuân Thiện

Mọi người cho hỏi cách kết nối dữ liệu đến MySQL trong PHP như thế nào ạ?

...Tất cả
2,445 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách