Ngoại ngữ


Tiếng Anh Tiếng Anh

Dich câu "No streets are leading back to where our paths crossed"

Thu Huế Thu Huế
 00  02  00

Dịch hộ e câu này một cách sát nghĩa nhất với ạ

...Tất cả
1,591 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tiếng Anh Tiếng Anh

Dịch sang tiếng việt câu sau: "You want to come in my life, the door is open..."?

Hoàng Đạt Thiên Hoàng Đạt Thiên
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Mỹ Quyên Ngô Thủy Tiên

You want to come in my life, the door is open. You want to get out of my life, the door is open. Just one request. Don't stand at the door, you're blocking th traffic.

...Tất cả
7,578 xem 07 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Tiếng Anh Tiếng Anh

Nghĩa của Pick up?

Huỳnh Hoàng Ngôn Huỳnh Hoàng Ngôn
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Vũ Duy Hiếu Trần Lệ Hoa
1,617 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách