MongoDb

MongoDB là một mã nguồn mở và là một hệ quản trị dữ liệu dùng cơ chế NoSQL để truy vấn, nó được viết bở

...Tất cả

MongoDb MongoDb

Cách cài đặt MongoDb trên window?

Nguyễn Tú Linh Nguyễn Tú Linh
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Trịnh Hữu Tâm Duy Do
2,392 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

MongoDb MongoDb

Làm thế nào để update tất cả các record của collection trong mongodb?

Nguyễn Huyền Diệu Nguyễn Huyền Diệu
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Dương Hồng Vân Đặng Hòa Hợp

Xin chào mọi người. Mình cần update giá trị IsDelete là false cho tất cả các record có CategoryId = ObjectId("560f446d58f8e40a30d5f032") trong collection products trong db mongodb, nh

...Tất cả
1,975 xem 09 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

MongoDb MongoDb

Truy vấn "Like" trong mongodb?

Phan Thế Anh Phan Thế Anh
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Ngô Hồng Oanh, Đỗ Duy Lý Hoài Đức ... (tất cả)

Xin chào mọi người

Mình muốn truy vấn 1 cái gì đó trong mongodb tương tự như like trong sql thì làm thế nào?. Sau đây là mã trong sql.

select * from users where name like 
...Tất cả
2,392 xem 09 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

MongoDb MongoDb

Làm thế nào để kiểm tra kết nối với MongoDb trong C#?

Phạm Mỹ Ngọc Phạm Mỹ Ngọc
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Hữu Thống Trịnh Họa Mi

Làm thế nào để biết đã kết nối được vs database trong mongodb

var connectionString = "mongodb://localhost";
var client = new MongoClient(connectionString);
var server = client.GetServer();
var database = server.GetDat
...Tất cả
2,205 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách