Lập trình


Java Java

Cách convert dữ liệu từ Json to XML

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00

Mình có bài toán thứ 2 là convert dữ liệu từ json sang XML

Api mình đã call webservice để lấy dữ liệu json, yêu cầu hệ thống lưu dữ liệu định dạng xml lên máy tính.

Ai c&oac

...Tất cả
1,795 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Java Java

Cách convert xml sang json trong java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Thiên Lam, Võ Anh Khuê Tieu Cong Hau

Mình có bài toán, là phải convert dữ liệu từ file xml sang json để sử dụng.

Dữ liệu trên hệ thống có hai định dạng,

  1. Một là file  XML, 
  2. Hai là dữ liệu lấy từ webservice.
...Tất cả
3,689 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách