Lập trình


Java Java

Cách convert dữ liệu từ Json to XML

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00

Mình có bài toán thứ 2 là convert dữ liệu từ json sang XML

Api mình đã call webservice để lấy dữ liệu json, yêu cầu hệ thống lưu dữ liệu định dạng xml lên máy tính.

Ai c&oac

...Tất cả
1,795 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Java Java

Cách convert xml sang json trong java

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Thiên Lam, Võ Anh Khuê Tieu Cong Hau

Mình có bài toán, là phải convert dữ liệu từ file xml sang json để sử dụng.

Dữ liệu trên hệ thống có hai định dạng,

 1. Một là file  XML, 
 2. Hai là dữ liệu lấy từ webservice.
...Tất cả
3,689 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

JavaScript JavaScript

Tôi muốn gửi một mảng như là một yêu cầu Ajax?

Phan Tiến Hoạt Phan Tiến Hoạt
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Mạnh Trình, Võ Thiện Tâm Trịnh Phi Cường
info[0] = 'hi';
info[1] = 'hello';

$.ajax({
 type: "POST",
 url: "index.php",
 success: function(msg){
  $('.answer').html(msg);
 }
});

Làm thế nào tôi có thể l&

...Tất cả
2,206 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Asp.Net MVC Asp.Net MVC

Lỗi "A circular reference was detected while serializing an object of type " khi lấy đối tượng Json?

Đặng Văn Thưởng Đặng Văn Thưởng
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Vân Anh Dương Thế Uy

hi mọi người

e có hàm getall bằng Json thế này

public JsonResult GetAll()
{
  var cart = ShoppingCart.Cart;      
  return Json(cart, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

mà báo lỗi thế này l&a

...Tất cả
1,387 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách