Lập trình


C# C#

Cách liệt kê 1 enum trong c#?

Trần Vĩnh Sơn Trần Vĩnh Sơn
 00  01  00

Làm thế nào bạn có thể liệt kê một enum trong C #?

public enum Suit
{
  Spades,
  Hearts,
  Clubs,
  Diamonds
}

public void EnumerateAllSuitsDemoMethod()
{
  foreach (Suit suit in Suit)
  {
   
...Tất cả
1,412 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách