Kế toán


Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

153 câu hỏi 216 trả lời ~ 184%
Hàng tồn kho

Hàng tồn kho

372 câu hỏi 480 trả lời ~ 92%
Kế toán chi phí

Kế toán chi phí

3,058 câu hỏi 4,274 trả lời ~ 92%
Kế toán công nợ

Kế toán công nợ

666 câu hỏi 1,583 trả lời ~ 92%
Kế toán thuế

Kế toán thuế

1,460 câu hỏi 1,604 trả lời ~ 98%
Kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương

520 câu hỏi 696 trả lời ~ 134%
Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

8,132 câu hỏi 9,675 trả lời ~ 104%
Nghề kế toán

Nghề kế toán

123 câu hỏi 155 trả lời ~ 92%
Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán

163 câu hỏi 207 trả lời ~ 96%
Tài sản cố định

Tài sản cố định

1,398 câu hỏi 1,506 trả lời ~ 127%
Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

196 câu hỏi 212 trả lời ~ 109%
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách