Kế toán


Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp

Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu? Trên bảng cđ phát sinh ghi tk 411 tức là vốn CSH có đúng không?

Bùi Hữu Hùng Bùi Hữu Hùng
 06  01  01

Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu? Trên bảng cđ phát sinh ghi tk 411 tức là vốn CSH có đúng không ạ?

...Tất cả
3,514 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách