Kế toán


Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp

Làm sao để được khấu trừ VAT + với được trích khấu hao mua chung cư 4 tỷ?

Lý Thành Sơn Lý Thành Sơn
 00  01  00

Công ty em mua chung cư trị giá 4 tỷ. Đứng tên công ty, theo mọi người làm sao để được khấu trừ VAT + với được trích khấu hao?

...Tất cả
1,905 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách