Kế toán


Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp

Định khoản nghiệp vụ mua căn hộ chung cư để bán ?

Nguyễn Xuân Lan Nguyễn Xuân Lan
 00  01  00

Mọi người định khoản cái này em với!

Doanh nghiệp A chuyên sx, thương mại dịch vụ : Mua một căn hộ chung cư để bán trong kỳ , có giá bán chưa thuế gtgt là 750 triệu , thuế gtgt 10% .

Thủ t

...Tất cả
1,120 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Tài sản cố định Tài sản cố định

Chung cư là văn phòng của công ty thì tính khấu hao như thế nào ?

Chung cư là văn phòng của công ty thì tính khấu hao như thế nào khi không tách được giá trị của nhà cửa và giá trị quyền sử dụng đất?

...Tất cả
6,805 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu

Định khoản nghiệp vụ công ty thuê căn hộ chung cư ?

Nguyễn Trí Nghĩa Nguyễn Trí Nghĩa
 11  01  03

Công ty tôi thuê căn hộ chung cư.

Khi đặt cọc tiền cho chủ nhà và khi chủ nhà trả lại tiền đặt cọc thì hạch toán như thế nào?

...Tất cả
729 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp

Làm sao để được khấu trừ VAT + với được trích khấu hao mua chung cư 4 tỷ?

Lý Thành Sơn Lý Thành Sơn
 00  01  00

Công ty em mua chung cư trị giá 4 tỷ. Đứng tên công ty, theo mọi người làm sao để được khấu trừ VAT + với được trích khấu hao?

...Tất cả
1,905 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Topic liên quan
Copyright © 2020, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách