XỬ LÝ LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

 Các khái niệm:
–– Lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ
–– Lợi nhuận giữ lại là lợi nhuận sau thuế giữ lại để tích lũy bổ sung vốn
–– Chênh lệch tỷ giá là chênh lệch phát sinh trong các trường hợp:
+ Trong quá trình đầu tư xây dựng cơ

...Tất cả
1,397 xem 00 hữu ích viết –

Quyết toán thuế công ty xây dựng

Quyết toán thuế: công ty Xây dựng

1. Báo cáo thuế năm:
+ Đối với Báo cáo tài chính và các báo cáo năm:

  • Phô tô báo cáo tài chính các năm 
  • Phô tô quyết toán thuế TNDN các năm
  • Phô tô quyết toán thuế TNCN các năm
  • Phô tô giấy phép kinh doanh

+ Đối với những năm nộp qua mạng thì

...Tất cả
1,276 xem 00 hữu ích viết –

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Biên bản họp về việc giải thể của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần

2. Quyết định về việc giải thể (Quyết định giải thể phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2005). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt Hội đồng của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần - tham khảo mẫu;

3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của Hội đồ

...Tất cả
498 xem 03 hữu ích viết –

Một số từ được viết tắt trên hóa đơn gtgt

Theo quy định của Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, để các kế toán thuế dễ dàng viết hóa đơn GTGT hơn dành cho trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính x&a

...Tất cả
4,345 xem 03 hữu ích viết –

Những lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào, đầu ra

Vũ Khánh Hoàng Vũ Khánh Hoàng
03 bình chọn hữu ích bởi Võ Yến Mi Hồ Thảo Vân

Là dân làm và học kế toán ra hẳn ai cũng biết hóa đơn GTGT là chứng từ kế toán rất quan trọng cho dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, chính vì thế mà khi xuất và nhận hóa đơn bạn cần phải kiểm tra kỹ càng những thông tin của cả hai bên. Một vài lưu ý về hóa đơn đầu ra, đầu vào mà bạn cần quan tâm nếu muốn làm đúng

...Tất cả
5,066 xem 03 hữu ích viết –

Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa theo thông tư 200

Trên thực tế, nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa là một trong số những nghiệp vụ các bạn kế toán có thể dễ quên, hoặc dễ nhầm lẫn nhất. Thật sự, chỉ cần hiểu quy trình, các bạn hoàn toàn có thể tính đúng thuế, đưa bút toán hợp lý.

Sau đây, sẽ cập nhật lại một số bút toán nhập khẩu liên quan, mong rằng có thể chia sẻ kinh nghiệm nhập khẩu cho nhữn

...Tất cả
27,010 xem 04 hữu ích viết –

Hạch toán độc lập và hoạch toán phụ thuộc

Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Nhung
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Bạch Mai Bùi Kim Tuyền

Quyết định về loại hạch toán sẽ ảnh hưởng đến:

  • Việc quản lý sổ sách kế toán.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chi nhánh tại từng công ty. Về cơ bản chi nhánh hạch toán độc lậphạch toán phụ thuộc có những điểm sau:

1. Điểm giống nhau của chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán p

...Tất cả
1,317 xem 02 hữu ích viết –

Các loại hình bán lẻ

Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Nhung
02 bình chọn hữu ích bởi Võ Diễm Trang Bùi Lâm Uyên

Các loại hình bán lẻ vô cùng phong phú và đa dạng. Dựa trên các tiêu chí khác nhau người ta có thể phân loại ra nhiều loại hình bán lẻ khác nhau. Ví dụ phân loại theo quy mô thì các loại hình bán lẻ có các cơ sở bán lẻ lớn, vừa và nhỏ. Hay phân loại theo các chủ thể tham gia bán lẻ th&igra

...Tất cả
3,617 xem 02 hữu ích viết –

Cách phân loại thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán có thể được phân loại theo nhiều cáhc khác nhau. Dưới đây trình bày ba chách phân loại thẻ chủ yếu.

Căn cứ vào công nghệ sản xuất có 3 loại thẻ thanh toán sau:

Thẻ khắc chữ nổi: trên bề mặt thẻ được khắc chữ nổi. Hiện nay người ta không còn dùng nữa vì dễ làm giả.

Thẻ băng từ: được sản xuất dựa trên kỹ thuật thư tín với 2 băng từ chứ

...Tất cả
1,481 xem 03 hữu ích viết –

Các hình thưc bán sỉ

Người bán sỉ đưọc phân ra thành bốn nhóm: Người bán sỉ thương mại, người môi giới và đại lý, các chi nhánh và văn phòng của người sản xuất và ngưòi bán lẻ, và người bán sỉ chuyên doanh khác.

Người bán sỉ thương mại

Người bán sỉ thương mại là những doanh nghiệp thương mại độc lập mua quyền sở hữu hàng hóa mà họ kinh doanh. Tr

...Tất cả
710 xem 03 hữu ích viết –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách