Kế toán mua hàng theo phương thức nhận hàng

Phan Huy Anh Phan Huy Anh
03 bình chọn hữu ích bởi Bùi Huy Kiên, Đỗ Quốc Cường Phan Kim Khánh

* Kế toán mua hàng theo phương thức nhận hàng

- Khi mua hàng về nhập kho

  • Nợ TK 156: Giá mua hàng hoá
  • Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào
  • Có TK 111,112,331: Tổng giá thanh toán

- Nếu phát sinh chi phí trong quá trình mua

  • Nợ TK 1562: Chi phí thu mua
  • Nợ TK 133: thuế GTGT
  • Có TK 111, 112,331

- Nếu có bao bì đi kèm hàng hoá tính tiền r

...Tất cả
4,827 xem 03 hữu ích viết –
Topic liên quan
Copyright © 2019, All Rights Reserved, Designed by upques.comVề chúng tôi Điều khoảnChính sách